KHẢO SÁT VÀ TƯ VẤN BƠM MÀNG YAMADA CHO CÔNG TY GỖ Ở BÌNH PHƯỚC

Các loại bơm màng Yamada sử dụng trong nhà máy

Đầu tháng 7, Công ty TNHH kỹ thuật ATC nhận được yêu cầu khảo sát các hệ thống bơm màng Yamda của một công ty sản xuất gỗ ở Bình Phước. Đây là nhà máy chuyên sản xuất ván ép công nghiệp của Hàn Quốc và chủ yêu cung cấp cho thị trường nội địa. […]